Duga danas

Humanitarno udruženje žena Duga je prva nevladina organizacija u Republici Srpskoj osnovana 1992. godine na inicijativu gospođe Galine Marjanović, defektologa iz Banjaluke koja je 27 godina bila njena predsjednica, volonter i odgovorno lice. Cilj udruženja po osnivanju bio je psihosocijalna pomoć i oporavak stanovništva, prvenstveno žena i djece od doživljenih trauma.

Misija i vizija Duge uvijek ostaju iste, a Duga je prateći razvoj društva, od 2019. godine osavremenila svoje programe i pristup u radu, sa novim menadžmentom i uvela ulogu izvršnog direktora Duge koju je prihvatila jedna od naših osnivačica gospođa Mira Zvonar.

Danas težimo da psihološki i ekonomski osnažimo žene koje su nezaposlene, sačuvamo tradiciju, kulturu i stare zanate, odnosno narodnu umjetnost kroz izradu autentičnih rukotvorina primjenom tradicionalnih tehnika i prenesemo je na mlađe generacije. Naš rad se odvija kroz nekoliko programa: Psihosocijalni program (Savjetovalište i Radna rehabilitacija), Etno radionica, Klub Duga, Etno galerija Duga.

Za svoje dugogodišnje djelovanje smo višestruko nagrađivani, a najznačajnije nagrade su: srebrena medalja na Međunarodnom sajmu žena inovatora za inovaciju “Lutkica u narodnoj nošnji” u Seulu, izložba na EXPO sajmu u Šangaju, Plaketa Grada Banjaluka za humanost 2011.godine, učešće u nominaciji i uvrštavanju Zmijanjskog veza na UNESCO listu 2014.godine itd. . Upravljanje Dugom je demokratično i sprovodi se kroz organe upravljanja: Skupštinu, Upravni odbor, Nadzorni odbor, što je i predviđeno Statutom. Naš rad je javan, transparentan i volonterski, sa uloženih više od 200 hiljada volonterskih sati.

Misija: Humanitarno udruženje žena „Duga“ daje podršku jačanju uloge žene i porodice u društvu, njenom ekonomskom osnaživanju i edukaciji mladih kroz prenošenje tradicionalnih  vrijednosti sa starijih na mlađe generacije.

Vizija:  HUŽ „Duga“ stremi stvaranju boljih i humanijih uslova života u cilju smanjenja siromaštva, očuvanju duhovnosti  i širenju ljubavi i dobre volje među ljudima.

Rukovodstvo udruženja

GALINA MARJANOVIĆ

Počasna predsjednica

Članica upravnog odbora

MIRA ZVONAR

Izvršna direktorica

Članica upravnog odbora

MILICA SPREMO

Predsjednica skupštine

MIRJANA STOJANOVIĆ TRIVANOVIĆ

Članica upravnog odbora

GORDANA LIHOVIĆ

Članica upravnog odbora

DIJANA RADMANOVIĆ

Članica upravnog odbora

SANDA KOZIĆ

Članica upravnog odbora

SANJA POPOVIĆ

Članica upravnog odbora