Galina Marjanović

Galina Marjanović je rođena 1947. godine u Banjaluci gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. U Beogradu je nastavila školovanje, stekla zvanje defektologa i  27 godina radila sa djecom oštećenog sluha i govora. Iskustvo stečeno u školi i radu sa djecom, veliku ljubav i požrtvovanost prenijela je na djecu izbjeglica koje je ratni vihor doveo u naš grad. Pomažući izbjeglicama u izbjegličkim centrima ugledala je čitavo bogatstvo šara, motiva, ornamenata i uočila simboliku, sklad boja i poruke koje nosi svaka od njih.

Sa pronalaskom novih motiva, njena zainteresovanost je rasla, prikupljala je priče o njima, imena žena, narodnih umjetnica i geografsko porijeklo tih radova. Znanje kojim je ovladala u kratkom periodu trebalo je primijeniti na konkretne predmete, odnosno osmisliti poklon suvenire koji su darovani Duginim donatorima.  Od tada, dugi niz godina do danas, inspirisana etno motivima, sjećanjima, emocijama koje je za njih vežu i sposobnostima rukodelja, javljale su se nove ideje iz kojih su se  izrodila čitave kolekcije unikatnih suvenira i odjevnih predmeta. Autor je većine Duginih suvenira, kao i kreator odjevnih predmeta koji su  nekada činili cijele revije od velikog broja istih  koje je Duga organizovala.

Zajedno sa svojim prijateljicama osnovala je Dugu i bila, između ostalog, dio njenog stručnog tima. U Dugi je uvijek radila kao volonter, sa inspiracijom i željom da se naša tradicija čuva, da je rade osobe i žene koje imaju ljubav, dušu i iskonsku potrebu u srcu da tako čine.  Pored toga, u svom radu uvijek je imala ljudski i patriotski pristup i težila ka tome da se čuje priča ugroženih porodica i pojedinaca, gdje je pokazala nesebičnu ljubav, saosjećajnost i požrtvovanost i tako zavrijedila poštovanje članova društvene zajednice. Bila je učesnica velikog broja seminara, okruglih stolova, predavanja i konferencija u zemlji i inostranstvu, razgovarala sa uglednim domaćim i svjetskim ličnostima, a za svoje bogato iskustvo, dugogodišni rad i humana djela je višestruko nagrađivana. Funkciju predsjednice Duge obavljala je 27 godina i njeno je prepoznatljivo lice, a sada se nalazi na mjestu počasne predsjednice udruženja.