Gordana Lihović

Gordana Lihović rođena je 06. jula 1960. godine u Banjaluci. Po završetku banjalučke Gimnazije studira elektrotehniku na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci i u Zagrebu. Radila je u Fabrici signalnih uređaja u Laktašima, u okviru Holdinga  „Čajavec“ na poslovima razvoja novih proizvoda. Poslije studija  ekonomije na Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment, magistrirala je na temu „Podrška preduzetništvu na nivou lokalne zajednice – Aspekt  ženskog preduzetništva“. Potom je u „Elektrokrajini“ Banja Luka radila na bazama podataka, prodaji i naplati  te  standardizaciji i implementaciji Integrisanog sistema menadžmenta. Od septembra 2019. godine v.d. direktor JU „Dom penzionera“ Banja Luka.

Pored redovnih poslova angažovana je u  nevladinom sektoru od 1998. godine. Jedan je od osnivača i član UO Saveza inovatora Republike Srpske i dobitnik Zlatne medalje za pronalazaštvo BRISEL EUREKA 1999. godine te na izložbama inovacija i pronalazaka u Moskvi, Parizu, Ženevi, Beogradu, Novom Sadu itd. Autor više stručnih i naučnih radova.

Radom u Udruženju žena preduzetnica UNA RS promoviše preduzetništvo žena gotovo dvije decenije.

Jedan od osnivača i član Savjeta  za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka (PPK Banja Luka) i koautor projekta „Analiza  ženskog preduzetništva na području PPK Banja Luka“ (2011).