Sačuvati tradiciju znači prenijeti je na nove naraštaje. Osnovati klub mladih je sasvim logičan izbor. Probuditi mladima ljubav prema tradiciji. Pružiti im priliku da kroz radionice nauče i osjete svu ljepotu svoje kulturne baštine. Na mladima svijet ostaje.