Mirjana Stojanović

Trivanović

Mirjana Stojanović Trivanović rođena je 23. decembra 1954. godine u Banja Luci. Završila je Ekonomski fakultet u Banja Luci 1979. godine, a zvanje doktora ekonomskih nauka stekla je 2012. godine na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Govori tri strana jezika.

Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova, objavljenih u prestižnim naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Članica je naučnog i programskog odbora na velikom broju međunarodnih naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Bogato radno iskustvo stekla je radeći kao referent u preduzećima Incel i Rudi Čajevec u kojem je kasnije bila rukovodilac u Odjeljenju uvoza i izvoza auto-elektro dijelova više od 10 godina. Rukovodeće funkcije je obavljala u odjeljenju za platni promet sa inostranstvom Banjalučke banke u periodu od kraja 1993. do početka 1997. godine. Poslove sa inostranstvom je obavljala radeći kao Ad hock asistent i prevodilac za misiju MMF-a u Republici Srpskoj pri Međunarodnom monetarnom fondu u Vašingtonu, kao i pri Svjetskoj banci, Međunarodna finansijska korporacija (IFC)  i to kao rukovodilac kancelarije IFC za Republiku Srpsku. Takođe, u periodu oktobar 2007. – septembar 2010. godine radila je kao viši consultant u okviru Small Business Project Inc., Washington, kancelarija Banjaluka.

Radila je u bankarskom sektoru na poslovima Direktora Odjeljenja Kreditnih rizika i Direktor Odjeljenja za finasiranje korporativnih i klijenata iz javog sektora, izvršnog direktora filijale i izvršnog direktora i to u Hypo Alpe Adria Bank AD (HBRS) Banja Luka i Balkan Investment Bank AD Banja Luka. Obavljala je poslove u okviru Vlade Republike Srpske i to na mjestu Direktora Gender centra u periodu od januara 2002. do oktobra 2003. godine, dok je u periodu 2000. – 2002. godine bila zamjenica ministra pri Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Danas svoje bogato znanje i iskustvo prenosi na studente obavljajući funkciju direktora Instituta za naučno istraživački rad na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Takođe, angažovana je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci kao vanredni profesor na predmetima iz oblasti teorijske ekonomije. Osim u zemlji, kao gostujući profesor predaje na Univerizitetu u Ludwigshafenu u Njemačkoj  na predmetima iz oblasti  monetarne politike, bankarstva i finansijskog menadzmenta.

Član je Upravnog odbora HUŽ Duga gdje svojim znanjem i inovativnošću doprinosi uspješnom radu udruženja.