Odlazak djece u Grčku

Djeca najljepše pokažu zahvalnost. Osjetili smo to bezbroj puta zahvaljujući ovoj humanitarnoj akciji. Trajala je 12 godina, od 1997.do 2009.godine i usrećila bezbroj dječijih lica. Međutim, najveću zahvalnost za to što je veliki broj djece posjetio Grčku i boravio u Atini, školovao se u Salomini ili ljetovao na moru na grčkom ostrvu Paros oko mjesec dana, dugujemo manastiru Agias Trias (Sveta Trojica) i dobrotvoru, arhimandritu, ocu Dionisiju Kalargirosu. Zahvaljujući prijateljstvu sa bratskim grčkim narodom, odnosno prijateljstvu Duge i manastira Sveta Trojica iz Atine, otac Dionisije je nekoliko puta  posjetio Banjaluku, Dugu i porodice djece koju je ugostio. Cilj ove akcije je bio da djeca iz socijalno ugroženih porodica,djeca iz izbjegličkih porodica, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida , upoznaju nove drugare, međusobno se druže i odmaraju, uče grčki jezik i bar na neko vrijeme zaborave svoju tešku svakodnevnicu i sve probleme sa kojima su se susreli . Kao rezultat ove dugogodišnje akcije je veliki broj prijateljstava koji traju do danas, kako između srpske djece, tako i prijateljstva sa grčkom djecom.