Radionice

HUŽ „Duga“ već dugi niz godina organizuje radionice/kurseve izrade rukotvorina korištenjem tradicionalnih tehnika. Besplatni kursevi su namijenjeni nezaposlenima, odnosno đacima, studentima i penzionerima, dok zaposlene osobe plaćaju kurseve. Termini njihovog održavanja se razlikuju, odnosno besplatni kursevi se održavaju u jutarnjim časovima, dok se kursevi za zaposlene održavaju u popodnevnim časovima. Ovo se odnosi na kurseve pletenja, veza, tkanja i keranja, dok se kurs krojenja i šivanja naplaćuje svim polaznicima i održava se jednom sedmično u tačno određenom popodnevnom terminu.

Osim kurseva, organizujemo različite tematske radionice za odrasle kao i djecu različitog uzrasta kao npr. izrada novogodišnjih i osmomartovskih čestitki, šaranje jaja, pravljenja ukrasa od papira, likovne i ekološke radionice, kursevi engleskog jezika, kurs računara itd.

Duga je od svog samog osnivanja imala psihološke i radionice  pletenja u izbjegličkim centrima u svrhu socijalizacije i prevazilaženja trauma kroz radnu rehabilitaciju. Takođe, jedan dio radionica organizovan je u sklopu projekata koje smo realizovali prethodnih godina.

Pletenje u izbjegličkim centrima

Osnova radne rehabilitacije bilo je pletenje. Kada smo shvatile da se u izbjegličkim centrima nalaze žene koje potiču iz krajeva bogatim tradicijom i kulturnim identitetom, željele smo da im pomognemo kroz ono što najbolje znaju. 

Tri ruže

Program „Tri ruže“ obuhvatao je radionice i kurseve krojenja, šivanja, mašinskog veza, pletenja, tkanja, keranja, heklanja, rad na računarima, igraonice za djecu na engleskom jeziku, ekološko-likovne radionice itd. Imenovani su i instruktori za sve kurseve,  radionice i igraonice.

Škola zmijanjskog veza

,,Škola zmijanjskog veza” je projekat koji je realizovan u saradnji sa Muzejom Republike Srpske. Cilj projekta bio je očuvanje tradicije izradom rukotvorina tehnikom Zmijanjskog veza. Škola veza omogućila je da se tehnika izrade plavog veza prenosi sa starijih na mlađe generacije.