Sanda Kozić

Sanda Kozić je rođena 24. decembra 1978. godine u Banja Luci. Po struci je diplomirani industrijski menadžer i vlasnica je i izvršni direktor kompanije Capricorn d.o.o. Banja Luka. Jedan je od osnivača Klastera medicinskog i zdravstvenog turizma Republike Srpske kao i počasni član Klastera zdravstvenog, velnes i SPA turizma Srbije.

Članica je Regionalne Asocijacije​ Poduzetnica​ “Poslovna žena –​ RAP“  Sarajevo, „ Kluba poslovnih žena Republike Srpske, ,,Udruženja Italijana Banja Luka“ i Humanitarnog udruženje žena “Duga” Banja Luka.

Kao članica plesnog Studia „City Jazz“ Banja Luka 2016. i 2017. godine osvojila je titulu državnog prvaka Bosne i Hercegovine.

Dobitnica je mnogih zahvalnica i priznanja od kojih izdvaja priznanje iz aprila 2019. godine na 6. godišnjici priznanja istaknutim ženama i muškarcima iz javnog, privrednog i društvenog života pod nazivom „Dame godine – regiona“ u Beogradu gdje je za svoj rad, doprinos i stvaralaštvo ispred Bosne i Hercegovine primila nagradu „Dame godine – Regiona 2019“.

Dugogodišnjim edukacijama unutar i van naše države – EU, a na poljima medicine, ISSO standarda, javnih nabavki, menadžerstva kao i liderstva otvarila je vještine: licencirani predavač za Ortokin terapiju, provjeravač sistema ​ menadžmenta kvaliteta, ekspert za strateško planiranje – marketinška strategija, stručni saradnik za pripremu​ i kontrolu tenderske dokumentacije, stručni saradnik za pripremu i kontrolu zahtjeva za upis med.sredstava u ​ registar Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, stručni saradnik za vanjsko-trgovinsko zastupanje kao i organizator kongresa i seminara.