Šta sve stane u 18 godina? Rađamo se. U bolu, plaču i suzama. Hodamo, uz pomoć majki. Rastemo. Učimo. Stasavamo. Borimo se. Živimo.

U svemu tome uvijek nas prate: Ljubav, Vjera, Nada i Mudrost.

Upoznajte naš razvojni put. Počeo je 1992.godine.